Bilgilendirme

GENEL BİLGİLER

Covid-19 koşulları nedeni ve YÖK’nun 30 Temmuz 2020 tarihli kongrelere online katılım yönündeki tavsiyesine uygun olarak kongre çevrimiçi (on-line) gerçekleştirilecektir.
Kongre dili Türkçe ve İngilizce olacaktır.
Hem özet, hem bildiri kitabı yayınlanacak, teliflerle ilgili yazarlara gönderilecek sözleşmeler İstanbul Üniversitesi Yayınevi tarafından belirlenen formata uygun olacaktır.
Başvurular bilimsel etik ve teamüllere uygun olarak kör hakem yöntemi ile değerlendirilecektir.
2021 Aralık ayı sonuna kadar tam metin e.kitabı yayınlanacaktır.
Bildiri özetleri ve sonrasında tam metinler http://www.iuck.istanbul adresinden yapılacak bilgilendirmelere göre gönderilecektir.

Bildiri metinleri 600-800 kelimeden oluşmalıdır. Metin, Times New Roman 12 punto olmalı ve her iki yana hizalı şekilde hazırlanmalıdır. Başlık, büyük harflerle kalın olarak yazılmalı ve ortalanmalıdır. Bildiride yer alan her yazara ait isim, kurum ve orcid bilgileri başlığın altında sola hizalı şekilde, italik yazılmalıdır. Kayıt esnasında yüklenecek olan bildiri dosyasının adı, bildiri başlığından oluşmalıdır (“Bildiri başlığı.docx” şeklinde).

DÜZENLEME KURULU

Barbaros Gönençgil

İsmet Akova

T. Ahmet Ertek

Kaan Kapan

Mustafa Kahraman

Emre Elbaşı

Merve Zayım

Gizem Sinan

 

ORGANİZASYON KOMİTESİ

Ayşe Nur Timor

Barbaros Gönençgil

Hüseyin Turoğlu

İsmet Akova

Meral Suna Doğaner

Meral Avcı

Mesut Doğan

Özlem Sertkaya Doğan

Sedat Avcı

Süheyla Akova

Hüsniye Doldur

Mehmet Bayartan

Muzaffer Bakırcı

Orhan Gürbüz

Selma Akay Ertürk

Topçu Ahmet Ertek

Aylin Yaman Kocadağlı

Cihan Bayrakdar

Gaye Ertin

Kaan Kapan

Mustafa Kahraman

Emre Elbaşı

Mehtap Bayrak

Merve Zayım

Meryem Doğruer

 

BİLİM KURULU

Adem Başıbüyük

Ahmet Evren Erginal

Ali Fuat Doğu

Ali Meydan

Ali Uzun

Ali Yılmaz

Atilla Karataş

Ayşe Nur Timor

Bilgin Ünal İbret

Cemalettin Şahin

Cihan Bayrakdar

Emin Atasoy

Erdal Gümüş

Ertuğ Öner

Ertuğrul Murat Özgür

Eyüp Artvinli

Faruk Kaya

Füsun Baykal

Gözde Emekli

Halil Koca

Halil Kurt

Harun Tuncel

Hasan Kara

Hasan Özdemir

Hamza Akekgin

Hayriye Sayhan

Hüseyin Turoğlu

Hülya Caner

İsa Cürebal

Kadir Temurçin

Kenan Arınç

Louis Depont

Lucka Lorber

Lütfi Nazik

Mehmet Bayartan

Mehmet Akif Ceylan

Meral Avcı

Mesut Doğan

Mike Meadows

Murat Karabulut

Murat Sunkar

Mücahit Çoşkun

Nuriye Garipağaoğlu

Nurten Günal

Nüzhet Dalfes

Orhan Deniz

Osman Gümüşcü

Oya Erenoğlu

Özlem Sertkaya Doğan

Saadettin Tonbul

Saleem Yavuz Jamal Yaaquby

Saliha Koday

Sedat Avcı

Selver Özözen Kahraman

Semra Günay Aktaş

Suna Doğaner

Tevfik Erkal

Türkan Bayer Altın

Ülkü Eser Ünaldı

Vladimir Kolosov

Yasemin Özdemir

Yıldırım Atayeter

Yücel Yüksel

Zahide Acar

Tüm sorularınızı iuck.sekreterya@gmail.com mail adresine gönderebilirsiniz.