Oturum açma başvuru formu

 

 

 

2. İSTANBUL ULUSLARARASI COĞRAFYA KONGRESİ

 

17-20 Haziran 2021, İstanbul

 

YAŞAM İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ORTAM VE MEKÂN

 


Değerli Meslektaşlarımız, Saygıdeğer Bilim İnsanları,

 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü ve Türk Coğrafya Kurumu’nun işbirliği ile 17-20 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrimiçi (on-line) düzenlenecek olan “2. İSTANBUL ULUSLARARASI COĞRAFYA KONGRESİ ”ne sizleri davet etmekten onur duyuyoruz.
Yeryüzündeki serüveni milyonlarca yıldır devam eden insanın ulaştığı gelişmişlik düzeyinden ödün vermeden varlığını devam ettirmesi, çeşitli nedenlerle her geçen gün zorlaştığından, dünyanın kendisine sunduğu olanaklardan geçmişte olduğu gibi gelecekte de yararlanmaya devam etmesi durumunda oldukça zordur. Önceleri sadece barınma ihtiyacını karşılamak için düzenlenen mekân, insanın zaman içinde değişen ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilmektedir. Bu değişim zorunluluğu, sürdürülebilir yaşam tarzının hayata geçirilmesini gerektirmektedir ki, sürdürülebilirlik; en iyi anlamıyla kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek kuşakların ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilmek olarak ifade edilebilir.

Sürdürülebilirlik kavramı her şeyden önce ekolojiyi akla getirmekle birlikte, bu kavram ekolojik olduğu kadar, sosyolojik ve ekonomik bileşenleri de içerdiğinden bütünsel bir bakış açısını ifade etmektedir. Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için bu üç kavramın dengeli bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir. Tüketim ihtiyacının arttığı, taleplerin değiştiği günümüzde çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki baskı da artmaktadır. Artan baskı sonucu;

 

Doğal ve beşeri kaynakların tüketilmesi,

Kuraklık,

Türlerin yok olması,

Küresel ve bölgesel taşıma kapasitesinin aşılması,

Ekosistemlerin yok edilmesi,

İklim değişikliği ve değişkenliği,

Yerel kültürlerin yozlaşması,

Gelir ve refah dağılımında büyük eşitsizliklerin ortaya çıkması gibi önemli ve büyük sorunlar dünyamıza kalıcı etkiler bırakan sonuçlar doğurmaktadır. Artan nüfus ve buna bağlı olarak artan tüketim ihtiyacı da bu değişikleri hızlandırmaktadır.


Düzenlemeyi planladığımız Kongrede, yukarıda belirtilen veya belirtilememiş fakat ana temayla ilgili farklı konularda hazırlanacak bildirilerle, detaylı olarak ele alınarak değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

 

Kongreye katılımınızdan büyük onur ve mutluluk duyacağımızı belirtir, esenlikler dileriz.

 

Saygılarımızla.
Düzenleme Kurulu

Hızlı Erişim Menüsü

Kayıt dahil bir çok işleminizi menülerimizden yapabilirsiniz.