ÖNEMLİ TARİHLER

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri özetlerinin gönderilmesinin ilk günü: 25 Aralık 2018

Bildiri özetleri ve sonrasında tam metinler bildiri@iuck.istanbul adresinden gönderilecektir.

Bildiri özetlerinin gönderilmesinin son günü: 20 Nisan 2019

Kabul edilen bildirilerin ilânı: 10 Mayıs 2019

Öğrenci katılım ücreti: 100 TL

Diğer katılımcılar için ücret: 250 TL

Katılım ücretinin ödenmesi için son gün: 17 Mayıs 2019

Kongre Tarihi: 20 - 22 Haziran 2019

Bildiri tam metninin gönderilmesi son gün: 1 Eylül 2019